Ejendomsadministration

Hvis du ejer en eller flere udlejningsejendomme – bolig, erhverv eller blandet, og vil have styr på ind- og fraflytninger, flytteopgørelser, lejekontrakter, forbrugsregnskaber, og mange flere daglige opgaver inden ejendomsadministration – overdrag dem til os. Vi overtager også økonomidel, hvor husleje bliver opkrævet og registreret, dine fakturaer bliver bogført og betalt, banken er afstemt og årsregnskabet er opstillet.

 

Vi hjælper også de små, mellemstore og store ejer-, grund- og haveforeninger, samt erhverv- og butikscentre, kontorhoteler og lignende.

 

Der er mange opgaver, vi kan overtage:

 - Udarbejdelse og vedligeholdelse af ejendoms- og lejer-/ejerkartotek

 - Opkrævning af boligafgifter / husleje / erhvervsleje og forbrugsafgifter mv.

 - Lejereguleringer

 - Restancebehandling inkl. ophævelse af lejere efter aftale

 - Forbrugsregnskaber

 - Betaling af ejendommens udgifter og kreditorstyring

 - Løbende budgetopfølgning

 - Opstilling af årsregnskab og budget.

 

Vil du overdrage flere opgaver, så overtager vi også:

 - Håndtering af henvendelser fra lejere, myndigheder, forsyningsvirksomheder og faste leverandører mv.

 - Lejekontrakter – boligudlejning og erhvervslejemål

 - Behandling af forsikringssager

 - Lønregnskaber for viceværter, varmemestre, gartner osv.

 

For lidt? Så kan vi tilbyde dig også:

 - Rådgivning i byggesager

 - Likviditetsstyring

 - Optimering af lån, likviditet og forsikringer.

 

Martidita • CVR-nr. 37 38 47 47

Baunehøj 33, Osted, 4320 Lejre • +45 22 47 77 09 • martidita@hotmail.com •