Lønservice

Vil du overdrager papirarbejdet omkring løn og lønregnskab til en anden? Vi tilbyder vores assistance i forbindelse med alt indenfor løn. Vi sørger for lønsedler, lønudbetalinger til medarbejderkonti, indberetninger, betalinger til SKAT, feriekonto, ATP osv. Alt kan også blive bogført, hvis du ønsker det.

Vi står for bl.a. registrering af nye medarbejdere, beregning og indberetning af løn, ferieregnskab, beregning af bonus, rejseafregning og diæter, samt lønregnskab.

Vi hjælper gerne med registrering af dine ansattes timer, sygedage, ferie eller med ansøgninger til refusion af løn ved sygdom eller barsel.

 

Administration og kontoropgaver

Det kan være tidskrævende og nogle gange kedeligt at behandle indkommende korrespondance. Men det er vigtigt at have styr på dokumenter – både de interne og eksterne.

Vi hjælper gerne med bl.a.:

 - Gennemgang og besvarelse af korrespondance med de offentlige, banker, advokater, debitorer, kreditorer m.v.

 - Fremsendelse til de rette medarbejder

 - Behandling af e-boks

 - Ansættelseskontrakter og opsigelser

 - Medarbejderhåndbog

 - Samarbejdskontrakter og tilbud

 - Arkivering

 

Adresseservice og e-boks behandling

Hvis du altid er på farten, hele tiden ude hos dine kunder, behøver du ikke at investere i dit egne kontor. Med vores adresseservice får du din firmaadresse i Lejre Kommune, som du kan registrere i CVR-registret. Så behøver du ikke at dele din privatadresse med dine kunder og samarbejdspartnere. Vi modtager dine pakker og breve.

Vi passer også dit firmas e-boks. Så undgå du de ulæste breve fra de offentlige, skatten mv. og du overstreger ikke fristerne. Brevene bliver sendt til din e-mail. Hvis du vil have korrespondance på papir, udskriver vi brevene og sender dem til dig eller lægger dem klar for du kan hente brevene selv – alt op til dig.

 

Telefonpasning og ordrebehandling

Er du på farten eller ude hos dine kunder, tager du ikke telefon. Du kan miste de potentielle kunder eller dine nuværende kunder får ikke den løbende behandling, som de fortjener. Bestil telefonpasning hos os. Vi svarer på hver opkald eller ringer tilbage så hurtigt som muligt. Giver du os adgang til din kalender eller vagtplan, booker vi aftalerne direkte der.

Hvad denne service omfatter, aftaler vi nærmere sammen med dig.

 

Martidita • CVR-nr. 37 38 47 47

Baunehøj 33, Osted, 4320 Lejre • +45 22 47 77 09 • martidita@hotmail.com •